Goede doel

Happietaria Enschede 2017 is inmiddels gesloten en heeft € 21.723 opgehaald.

In Soedan zijn moord, marteling, verkrachting en bombardementen nog altijd aan de orde van de dag. Het gebied heeft veel te verduren gehad door de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan, de conflicten die daar nog altijd uit voortkomen en natuurrampen zoals enorme droogte. Veel ouders houden hun kinderen thuis om te werken en bijvoorbeeld ook omdat er weinig hygiënevoorzieningen zijn. Leraren zijn niet gemotiveerd, omdat er vanuit de overheid veel te weinig budget is voor onderwijs.

 

 

Met dit project wordt voorzien in:

  • een veilige leeromgeving (betere gebouwen en adequate sanitair- en watervoorzieningen)
  • betere leermiddelen (schoolmateriaal)
  • een hogere kwaliteit van het onderwijs (toename van gekwalificeerde docenten en kleinere klassen)

De toegang tot en een betere kwaliteit van het onderwijs zal de toekomstige mogelijkheden voor kinderen en de gemeenschappen in Darfur (provincie Soedan) verbeteren en bijdragen aan vrede en stabiliteit.

 

ZOA

ZOA is in 1973 opgericht om te helpen in Zuidoost-Azië, waar de naam ook vandaan komt. Inmiddels hebben ze kantoren in vijftien landen en omdat ze actief zijn in verschillende gebieden, zijn ze goed op de hoogte van wat de bevolking precies nodig heeft. Slachtoffers van natuurrampen of gewelddadige conflicten worden geholpen om uiteindelijk weer op eigen benen te kunnen staan. Om dat te realiseren, wordt eerst gezorgd voor eten, drinken en onderdak en later voor werk, onderwijs en infrastructuur. Bij elk project is het doel om het project uit handen te geven, bijvoorbeeld over te dragen aan de lokale overheid. Meer informatie over ZOA kunt u lezen op hun website.